Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk tillgänglighet

Ett vitt höghus mot en blå himmel

Tillgängliga och användbara miljöer

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Två personer står och inventerar i en iPad i entréutrymmet på Göteborgsoperan.

Åtgärder och uppföljning

För att verifiera uppfyllnad av ”Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet - tillgängliga och användbara miljöer version 3.2 2023” inom Västra Götalandsregionen inventeras fastigheter och verksamheter. Återkoppling på åtgärder och prioritering av potentiella EAH (enkelt avhjälpta hinder) samt uppföljning möjliggörs via TD-uppföljningsrapport.

Kommunikationspaket

Här hittar du kommunikationspaket kring överföringen av riktlinjerna samt en introduktionsfilm för det nya gränssnittet.

Aron Anderson i rullstol utanför Tullhuset på Hönö.

Stöd till verksamheter

Här hittar ni som verksamhet information om varför tillgänglighet är viktigt, hur ni kan bidra till att öka den samt öka delaktigheten i samhället.

En man med gul väst inventerar i mobilen på en uteplats.

Enhet Tillgänglighet

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum rörande fysisk tillgänglighet. Enheten ansvarar också för TD (Tillgänglighetsdatabasen).